Có những phim chỉ đơn thuần là cháy nổ, giải trí như “Ngày độc lập”. Nhưng cũng có không ít tác phẩm thuộc dòng này mang nhiều ý