Bạn hay để kiểu tóc rẽ ngôi lệch một bên, ngôi giữa, hay để mái bằng… chúng sẽ phản ánh phần nội tâm sâu thẳm trong bạn. Ngôi