Skype là một trong số những phần mềm dùng để chát, gọi điện thoại và nhắn tin tốt nhất hiện nay. Skype vô cùng tiện lợi để trao