Khi đi mua quần áo ngoài cửa hàng hoặc mua online chắc hẳn ít nhất một lần bạn sẽ được nhân viên tư vấn đây là quần hoặc