Mỗi lần tôi đọc những câu nói này tôi buồn cười đến nỗi không thể ngậm được miệng, vì thế tôi chia sẻ lại cho mọi người để