Chỉ 20 nghìn một túi chanh nhưng thái độ của 4 cô cậu nhà giàu đi xế hộp, sợ hỏng hình tượng, sợ bị lừa số tiền cỏn