Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người sau khi xem MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP đều sẽ thắc mắc lạc trôi có ý nghĩa là