Trong bài viết này mình sẽ trả lời cho các bạn học sinh chuẩn bị thi đại học câu hỏi: Khối D gồm những trường nào, khối D