Bạn đang tự hỏi Crush là gì mà sao nhiều người trên Facebook hay nhắc về nó thế, hãy để mình định nghĩa cho bạn biết nhé, từ