Các cộng đồng game trực tuyến là các mạng xã hội được xây dựng dành cho những người chơi game trực tuyến. Các thành viên của các cộng