Điện thoại 2 sim hiện nay có rất nhiều trên thị trường nhưng không đáp ứng hết được nhu cầu sử dụng cho những khách hàng sử dụng