Cùng với chức năng comment bình luận bằng hình ảnh của Facebook hàng loạt những bức ảnh chế (ảnh troll) độc đáo đã ra đời với đủ các