SML là gì? Ý nghĩa của từ sml trên Facebook

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp người ta sử dụng từ SML trên fb hoặc trong game lol: táng sml nó đi, ngã sml, đánh sml … nhưng bạn không hiểu ý nghĩa của nó là gì?

SML là gì?

Đây là từ viết tắt hay được giới trẻ sử dụng trên Fb và trong game nó có nghĩa là: Sấp mặt lờ . Chỉ hành động bị ngã bất ngờ nằm úp mặt xuống đất

Ví dụ cho dễ hiểu định nghĩa sml là gì nhé:

sml
Bạn gái rõ bất cẩn nên bất ngờ bị ngã úp mặt xuống đất