Những hình xăm chữ ý nghĩa nhất dành cho bạn

Khác với suy nghĩ của thế hệ trước ngày nay các bạn trẻ thích xăm lên mình một hình xăm chữ ý nghĩa nào đó để ghi nhớ một điều mà chủ nhân hình xăm cho là đặc biệt đối với họ. Dưới đây là tổng hợp những hình xăm ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống và gia đình:

Những hình xăm chữ ghép đôi ý nghĩa về tình yêu:

Những hình xăm chữ ý nghĩa về cuộc sống:

Hình xăm chữ ý nghĩa về Gia đình & Cha mẹ: